Politica de confidentialitate

NOTĂ DE INFORMARE

cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal

 

SC DATURA IMPEX SRL,

Sediul: str. Mihail Kogalniceanu, nr. 8, Timișoara, jud. Timiș,

CIF: RO 12279910

Nr. ORC TIMIS: J35/820/1999

vă aduce la cunoștință următoarele:

Prelucrăm datele dumneavoastră pentru încheierea și executarea contractului la care dumneavoastră sunteți parte, pentru îndeplinirea obligațiilor legale și pentru realizarea intereselor legitime atât ale dumneavoastră cât și ale noastre.

Respectăm dispozițiile legale privitoare la protecția datelor cu caracter personal și punem în aplicare măsuri tehnice și organizatorice de protejare a tuturor operațiunilor privitoare în mod direct sau indirect la datele cu caracter personal, care previn prelucrările neautorizate sau ilegale, precum și pierderile sau distrugerile accidentale sau ilegale. Datele cu caracter personal sunt prelucrate în mod legal, echitabil şi transparent.

Prelucrăm numele și prenumele dumneavoastră, domiciliul și codul numeric personal, seria și numărul cărții de identitate, numărul de telefon și adresa de e-mail, datele de pe cardul bancar informatii despre sejurul clientului (cum ar fi: data sosirii si data plecarii, cereri speciale (inclusiv tipul de camera sau alte servicii utilizate) pentru: executarea contractului încheiat cu dumneavoastră, inclusiv realizarea activităților efectuate de noi în interesul dumneavoastră în virtutea contractului dintre noi; îndeplinirea obligațiilor fiscale; îndeplinirea obligațiilor instituite de lege în sarcina noastră; realizarea intereselor legitime; comunicarea cu dumneavoastră. De asemenea, colectam date cu caracter personal cu privire la minori (nume, prenume, inregistrari video) insa ca asiguram ca sunt luate toate masurile necesare pentru ca aceste date sa nu fie stocate si prelucrate mai mult decat este imperios necesar

Prelucrăm datele cuprinse în solicitările și informările dumneavoastră către noi și datele prepușilor și terților cuprinse în înscrisurile pe care ni le aduceți la cunoștință, pentru realizarea interesului dumneavoastră legitim de a beneficia de drepturile conferite de executarea contractului;

Nu utilizăm datele cu caracter personal pentru prelucrare automatizată. Nu luăm niciodată decizii automate cu privire la dumneavoastră. Utilizăm mijloace tehnice pentru stocarea datelor în condiții de securitate. Nu prelucrăm date în scopuri secundare incompatibile cu scopurile pentru care le-am colectat.

Respectăm și asigurăm în mod strict secretul datelor personale. Nu dezvăluim datele decât pentru realizarea intereselor dumneavoastră sau îndeplinirea obligațiilor legale. Transmitem datele dumneavoastră către autorități pentru îndeplinirea obligațiilor legale și în realizarea interesului dumneavoastră legitim. Confidențialitatea este pentru noi nu doar o obligație, ci și o valoare esențială.

Revizuim în fiecare an datele colectate, analizând în ce măsură păstrarea lor este necesară scopurilor menționate, intereselor dumneavoastră legitime sau îndeplinirii obligațiilor legale de către SC DATURA IMPEX SRL. Datele care nu mai sunt necesare vor fi șterse.

Beneficiați de dreptul de acces, intervenție, rectificare și portare cu privire la datele pe care ni le furnizați, dreptul să limitați prelucrarea realizată de noi și chiar să solicitați ștergerea datelor. Daca va prelucram datele in scop de marketing, aveti in orice moment dreptul de a va retrage consimtamantul.

Aceste date vor fi păstrate pe durata executării contractului dintre SC DATURA IMPEX SRL și dumneavoastră, iar după încetarea contractului atâta tip cât impun dispozițiile legale, sau, la solicitarea expresă a dumneavoastră, până la portarea sau ștergerea lor.

Puteti sa va exercitati drepturile mentionate mai sus prin formularea unei cereri in forma scrisa, datata si semnata, inaintata catre:

DATURA IMPEX SRL – in atentia Responsabilului cu Protectia Datelor:

Loc. Timisoara, str. Mihail Kogalniceanu, nr. 8, jud. Timis;

Telefon: +40 (0) 356 466 373

Adresa email: receptie@hotel-pacific.ro

In cerere, va rugam, sa mentionati daca doriti ca informatiile sa fie comunicate la o anumita adresa (postala sau e-mail) sau printr-un serviciu de curierat care sa asigure ca veti primi personal informatiile. Va rugam sa tineti cont ca, inainte de a da curs oricarei astfel de cereri, ne rezervam dreptul de a va verifica identitatea, pentru a ne asigura ca solicitarea provine chiar din partea dvs.

Vă vom răspunde neîntârziat. Dacă sunteți nemulțumit, aveți posibilitatea să vă adresați A.N.S.P.D.C.P B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod poștal 010336, București, Romania, anspdcp@dataprotection.ro.